Konvertere fra *.CR2 til *.PNG i Linux terminal
1 min read

Konvertere fra *.CR2 til *.PNG i Linux terminal

Installer ufraw.

.PNG

for i in *.CR2; do ufraw-batch $i --out-type=png --output $i.png;  done;

.JPEG

for i in *.CR2; do ufraw-batch $i --out-type=jpeg --output $i.jpg; done;

Problemer?

ufraw har noen ganger litt problemer med at bildet blir dratt. Da kan man bruke programmet dcraw istedenfor.

for i in *.CR2; do dcraw -c -q 3 -a -w -H 5 -b 5 $i | cjpeg -quality 100 > $i.jpg; done

Dette fungerer forøvrig med så og si alle bildeformater. Bare bytt ut *.CR2 med formatet ditt.