Konvertere markdown .md fil til .pdf via terminal
1 min read

Konvertere markdown .md fil til .pdf via terminal

Konvertere markdown .md fil til .pdf via terminal

Jeg pleier å bruke pandoc for dette.

Slik gjør du det:

pandoc markdownfil.md -s -o pdffil.pdf

-s betyr smart og gjør dokumentet generelt penere.
-o betyr at det skal printes ut til en fil, og ikke stdout.

Pent blir det også!