Printe i Linux på HIG
1 min read

Printe i Linux på HIG

Høgskolen i Gjøvik har en guide om hvordan man kobler til printer i en gammel versjon av Ubuntu. Det er litt annerledes å koble seg til i nye Ubuntu eller gnome.

Uansett her er hvordan man gjør det.

Skriv inn `safecom2.hig.no/pullprint`
![](/content/images/2015/03/Screenshot-from-2015-03-19-12-38-00.png)
Du blir nå spurt om å autentisere deg
![](/content/images/2015/03/Screenshot-from-2015-03-19-12-38-39.png)
Velg PullPrint
![](/content/images/2015/03/Screenshot-from-2015-03-19-12-38-57.png)
Velg `Generic` og `Generic PostScript Printer`
![](/content/images/2015/03/Screenshot-from-2015-03-19-12-39-10.png)
`Options` og velge media Size `A4`